Orthodontics


Bettfysiologi är ett ämnesområde inom tandläkarvetenskapen som omfattar tuggapparatens anatomi, funktion och fysiologi. Bettfysiologisk forskning syftar till att studera hur tuggsystemet fungerar vid hälsa och sjukdom. Det sistnämnda avser även olika metoder för behandling av störningar i bett- och tuggsystemet, vilka kan leda till muskelömhet, smärtor i ansikte och käkleder, skadade tänder och huvudvärk.

Bettfysiologi och ortodonti är områden som vi på Svea Dental Design satsar mycket på. Vi har därför valt att kategorisera detta område till en egen avdelning på vårt labb. Anledningen har varit den stora variationen av tandtekniska produkter som ingår i denna avdelning. Vi kan därför erbjuda tandläkare olika typer av bettskenor/stabiliseringsskenor.

Bettskenor är en effektiv behandling vid smärta och funktionsstörningar från käkleder och muskler. De används i syfte att förhindra fortsatt nötning av tänder och kommer i olika skepnader. Med vår breda erfarenhet och kunskap om bettskenor kan vi erbjuda tandläkare och patient rätt skena i rätt tid. Vi jobbar med att framställa olika typer av bettskenor och de listas här nedan:

Hård bettskena

Indikationerna för en hård stabiliseringsskena kan vara vid bruxism eller akut/kronisk smärta från käkleder/muskler. Denna skena framställs i hårdakrylat.

Mjuk-hård bettskena

Indikationerna för denna typ av skena är i princip likadan som för en hård. För känsligare patienter kan det här vara ett alternativ, då skenan ger bättre komfort och inte sitter lika hårt. Bettskenan framställs i hårdakrylat med en mjuk insida i EVA-material (Etyl-Vinyl-Acetyl).

Mjuk bettskena

Liksom hårda och mjuk-hårda stabiliseringsskenor används vid smärta från käkmuskulaturen kan även mjuka bettskenor användas för ändamålet, däremot bör detta alternativ endast ses som en korttidsbehandling.

Mjuka skenor användas för att minska belastningen på protetiska konstruktioner i idrottssammanhang.

I denna avdelning har vi också lagt till alla sorters varmvakuum-skenor såsom blekskenor, fluorbehandlings-skenor, guide-skenor, skenor för provisoriska broar. Vi erbjuder även tjänster som essixskena och snarkskena.

Essixskena

Används oftast efter en ortodontibehandling. Syftet är att bibehålla eller förhindra en oönskad förändring av tändernas placering. Indikation för en essixskena kan exempelvis vara när patienten vill undvika att bära på en visuell synlig retainer gjord i metalltråd.

Vid tandluckor kan proteständer inkorporeras i skenan för estetiskt önskemål.

Snooring splint for a more comfortable sleep

Snarkning kan vara ett problem för många. Det kan orsaka sociala problem, så som att störa partnern eller besvära snarkaren själv. Symptom som kan uppstå är exempelvis störd sömn, muntorrhet. Snarkljudet uppkommer genom att det vid inandning skapas ett undertryck i luftvägarna och när passagen blir trängreökar luftflödet och vibrationer uppstår i svalgets rörliga delar.

Mouthguard

Vi på Svea Dental Design samarbetar med Swedishmouthguards. Sveriges ledande aktör när det gäller customdesignade och individuellt anpassade tandskydd. Deras gedigna erfarenhet av att framställa unika, komfortabla och designade tandskydd åt professionella idrottare ger oss en känsla av trygghet när vi erbjuder denna tjänst åt tandläkare och patient. SMG, förkortningen för Swedishmouthguards sitter i samma lokaler som oss på Svea Dental Design och kan erbjuda hands-on hjälp när ni beställer tandskydd hos oss! Vi tar avtryck på plats och tillverkar tandskydden på nolltid!Telephone number


+46 (0)8 – 32 08 21


Cellphone number


070- 092 48 21Contact information


Post and visitoraddress:
Sveavägen 91
113 50 Stockholm
Sverige


Social media


Svea Dental Design

Svea Dental Design
Newsletter

Copyright. 2021 All rights reserved.
en_USEnglish