Warranty


Vi på Svea Dental Design strävar kontinuerligt efter att bibehålla högsta möjliga kvalité på de tandtekniska produkter som framställs i våra lokaler.

Våra tekniker arbetar enbart med kvalitetssäkra material godkända för medicinskt bruk och utför årligen stickprover för att säkerställa kvaliten hos dessa material. I vår strävan efter att behålla den höga kvalitén har vi gått med i Sveriges Tandteknikerförbund och hoppas kunna därför arbeta mot att höja kvalitén ännu mer.

Garanti

Vi erbjuder våra tandläkarkunder följande garantier:

  • 5 års garanti på fast protetik

  • 2 års garanti på porslin, oavsett stöd

  • 6 månaders garanti på avtagbar protetik

Garantin hos oss på Svea Dental Design innebär att vi gör om arbetet kostnadsfritt vid material- eller konstruktionsfel. Yttre påverkan omfattas ej av vår garanti. Materialen som används är CE-märkta och godkända av Läkemedelsverket.

Betalning

Betalning sker antingen för varje enskild faktura eller med samlingsfaktura. Vid betalning av enskild faktura gäller 30 dagar. Månadsfakturan som skickas ut i början av varje månad betalas den 25:e. Lagstadgad dröjmålsränta är 8%.  Vid fast protetik är arbetet godkänt först när det är cementerat. Vid avtagbar godkänns arbetet vid utlämning.

Övrigt

Svea Dental Design AB förbehåller sig rätten att ändra priser kontinuerligt. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar från våra materialleverantörer eller feltryck på vår prislista.

Dataskydd

Behandling av företagsinformation och personuppgifter (GDPR)

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som ersätter tidigare nationell lagstiftning om hantering av personuppgifter. Med personuppgifter menas alla slags uppgifter som kan kopplas till en levande fysisk person. Personuppgifter ska inte förväxlas med generell företagsinformation som är kopplad till en juridisk enhet.

Vi på Svea Dental Design värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid samlar in företagsinformation och personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till den personliga integriteten. Ni har alltid rätt som kund att korrigera felaktig företagsinformation och personuppgifter, invända mot vår användning av personuppgifter och rätt att få era personuppgifter raderade. Allt under förutsättning av vi som s.k. personuppgiftsansvarig inte bryter mot lagkrav eller omöjliggör vår förmåga att leva upp till överenskomelser och avtal.

Vilken data samlar vi in och varför?

Vi samlar in den information ni ger oss. Detta kan vara uppgifter såsom person- och kontaktinformation. Informationen är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss då vi använder ett kundregister och har krav på spårbarhet av våra framställda produkter.

Vi använder dessa uppgifter till att kunna utföra våra tjänster som exempelvis:

  • Hantera kundtjänstärenden med övriga förfrågningar

  • Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

  • Att kunna kommunicera rätt information till rätt person inom er organisation via telefon, sms, post och e-post samt för att vi ska kunna leverera beställda varor.

Ansvar

Uppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag.

Genom att samla in personuppgifter är vi som organisation personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi måste skydda personuppgifter mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.

Våra sparade uppgifter om dig och er organisation kommer vi inte att sälja vidare. Inte heller lämna ut dom om vi inte är skyldiga att göra detta som rättslig förpliktelse eller att ni har gett oss samtycke. Eftersom vi i huvudsak samarbetar med er som företagare inom tandvården samlar vi till övervägande del in generell företagsinformation. Detta är inte personuppgifter (om du inte bedriver enskild näringsverksamhet) och omfattas inte av GDPR. Vi samlar även in uppgifter om behandlare och patient.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare.Telephone number


+46 (0)8 – 32 08 21


Cellphone number


070- 092 48 21Contact information


Post and visitoraddress:
Sveavägen 91
113 50 Stockholm
Sverige


Social media


Svea Dental Design

Svea Dental Design
Newsletter

Copyright. 2021 All rights reserved.
en_USEnglish