Svea Aligner


Svea Dental Design erbjuder den nästan helt osynliga och egen framställda Svea Alignern. En metod som inte bara är effektiv utan anpassad för vår allt mer moderna livsstil.
Metoden bygger på en väl dokumenterad teknik, där flera löstagbara genomskinliga och skräddarsydda plastskenor reglerar tänderna i en bestämd riktning. Patienten får ny skena varannan vecka. Tänderna kommer gradvis att röra sig i den riktning mot det beräknade slutläget.

Hur går det till?

Tandläkaren avgör om Svea Aligner är en tandregleringsmetod som passar er.  Patientens alla önskemål ska journalföras. Om Svea Aligners bedöms passa patienten så skall digitala avtryck på över- och underkäken, röntgenbilder, ansikts- och intraorala bilder tas. Tandläkaren sänder dessa bilder till oss och vår ortdontist bedömer ifall aligners är en rätt metod för patienten och du som tandläkare får även ett besked över hur många skenor som krävs för denna behandling.

Virtuella planeringen tas fram av oss på Svea Dental Design. Planeringen är en djupgående kalkyl och formas för att nå bästa resultat med hjälp av en ortodontist. När planeringen är färdig så måste du som tandläkare acceptera planeringen innan vi printar ut 3D-modeller och de skräddarsydda skenorna. Varje skena skiljer sig en aning från hur dina tänder är placerade och ingen skena är sig lik. Processen går sedan ut på att ni byter ut varje skena varannan vecka till dess att ni har tagit er igenom hela serien av skenor och det önskade resultatet är uppnått.  Alla Svea Aligner skenorna är numrerade vilket underlättare utbytet.

Svea Aligner skenorna ska användas under hela dygnet, natt som dag. När du äter är den enda gången du tar ut dem, borstar tänderna eller använder tandtråd. Du rengör enkelt skenorna med ljummet vatten.

Kontakta oss och boka in en tid för att gå igenom om hur denna tandregleringsmetod skulle kunna passa dig.

Frågor och svar om Svea Aligner

  • Jag är tandläkare och vill beställa Svea Aligner, hur går jag till väga?
  • Hur lång tid tar en behandling med Svea Aligner?
  • Vad händer vid en Svea Aligner beställning?
  • Jag är lite osäker på när jag kan använda en Svea Aligner behandling, hur vet jag när det passar att använda?
Jag är tandläkare och vill beställa Svea Aligner, hur går jag till väga?
För att kunna beställa Svea Aligner behöver ni som tandläkare genomgå vår introduktionskurs i Svea Aligner behandling. Under kursens gång går vi igenom hur ni gör en beställning via vår cloud.
Vid kursens slut blir ni diplomerade Svea Aligner kunder och kan börja beställa alignerjobb från oss.
Hur lång tid tar en behandling med Svea Aligner?
Behandlingstiden är individuell och unik för varje patient. Utifrån önskemål och förväntningar från patient och tandläkare kan vi via en datoriserad simulation ge en ungefärlig tidsspann på behandlingen.
Vad händer vid en Svea Aligner beställning?
Ni som tandläkare tar avtryck på er patient. Avtryck på över- och underkäke ska ALLTID tas och skickas in till oss på labbet oavsett om behandlingen är avsedd för endast en käke (vi tar emot både digitala som konventionella avtryck).
När vi har fått in era avtryck påbörjar vi planeringen och när den är färdig börjar tillverkningen av de 3d-printade modeller och plastskenor. Vi skickar alltid med en IPR-karta som talar om för er som tandläkare vad som behöver göras vid varje steg i behandlingsprocessen, för att uppnå önskat resultat.
Jag är lite osäker på när jag kan använda en Svea Aligner behandling, hur vet jag när det passar att använda?
Under introduktionskursen i Svea Aligner går vi igenom detta på djupet. Kortfattat kan man tänka som nedanstående:
Trångställning: Säker förflyttning 3 mm
Glesställning: Säker förflyttning 3 mm
Mittlinjesförskjutning: Säker förflyttning 2 mm
Överbett: Säker förflyttning 2 mm
Djupbett: Säker förflyttning 1 mm
Öppet bett: Säker förflyttning 1 mm

Boka kurstillfälle i Svea Aligner

Dokument

Patientinformation om Svea Aligner

Nästa kurstillfälle

Introduktionskurs för Svea Aligner:

Mer information kommer snart.

Boka kurs

ad


Telephone number


+46 (0)8 – 32 08 21


Cellphone number


070- 092 48 21Contact information


Post and visitoraddress:
Sveavägen 91
113 50 Stockholm
Sverige


Social media


Svea Dental Design

Svea Dental Design
Newsletter

Copyright. 2021 All rights reserved.
en_USEnglish